Biểu diện văn nghệ tại sự kiện giải tennis miền Trung - Nam bộ - Tây Nguyên
10
Th4

Vũ đoàn, vũ công, PG, PB

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự vũ đoàn, vũ công, PG, PB cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

chi tiết