Cung cấp nhân sự sự kiện

Cung cấp nhân sự cho sự kiện tại Quy Nhơn, Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên

Vũ đoàn, vũ công, PG, PB

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự vũ đoàn, vũ công, PG, PB cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Vệ sĩ chuyên nghiệp

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự vệ sĩ chuyên nghiệp cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Trống hội, trống trận

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự trống hội, trống trận cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Quay phim, chụp hình

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự quay phim, chụp hình chuyên nghiệp cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

MC, Ca sĩ

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự MC, Ca sĩ chuyên nghiệp cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Đoàn múa lân, sư rồng

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự đoàn múa lân, sư rồng hoành tráng cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Đào tạo các loại hình nghệ thuật

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World chuyên đào tạo các loại hình nghệ thuật cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Band nhạc, nhạc công

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự band nhạc, nhạc công chuyên nghiệp cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Ảo thuật gia, mascot

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự ảo thuật gia – mascot cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.