Cho thuê thiết bị

Cho thuê thiết bị sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn, miền Trung, Tây Nguyên

Sân khấu

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định – New World cho thuê sân khấu hoành tráng cho sự kiện tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

Quạt hơi nước, công nghiệp

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định – New World cho thuê thiết bị quạt hơi nước, công nghiệp cho sự kiện tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

Nhà bạt sự kiện

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định – New World cho thuê nhà bạt lớn nhỏ cho sự kiện tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

Máy lạnh sự kiện

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định – New World cho thuê thiết bị máy lạnh cho sự kiện tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

Màn hình led, màn sao

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định – New World cho thuê thiết bị màn hình led, màn sao cho sự kiện tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

Khinh khí cầu

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định – New World cho thuê thiết bị khinh khí cầu cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Cổng hơi, rối hơi, trụ hơi

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định – New World cho thuê cổng hơi, rối hơi, trụ hơi cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Bàn, ghế, dù sự kiện

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định – New World cho thuê thiết bị bàn, ghế, dù sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Backdrop, phông màn

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định – New World cho thuê thiết bị backdrop, phông màn cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

Âm thanh, ánh sáng

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định – New World cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng mới, chất lượng cao cho sự kiện tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.