Sự kiện lễ cất nóc Phú Tài Residence
10
Th4

Band nhạc, nhạc công

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự band nhạc, nhạc công chuyên nghiệp cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

chi tiết