Tổ chức Sự kiện Lễ khánh thành nhà máy tinh bột sắn
10
Th4

Đoàn múa lân, sư rồng

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự đoàn múa lân, sư rồng hoành tráng cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

chi tiết