Tổ chức lễ khai mạc giải tennis miền Trung - Nam bộ - Tây Nguyên
10
Th4

Quay phim, chụp hình

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định New World cung cấp nhân sự quay phim, chụp hình chuyên nghiệp cho sự kiện tại Bình Định, Quy Nhơn.

chi tiết