Thi công quảng cáo

Trang trí hội trường
10
Th4

Trang trí hội trường

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định - New World chuyên thiết kế, thi công trang trí hội trường tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

chi tiết
pano ngoài trời
10
Th4

Pano ngoài trời

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định - New World chuyên thiết kế, thi công pano ngoài trời tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

chi tiết
Gian hàng hội chợ
10
Th4

Gian hàng hội chợ

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định - New World chuyên thiết kế, thi công gian hàng hội chợ tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

chi tiết
Chữ mica - inox - đồng
10
Th4

Chữ mica, inox, đồng

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định - New World chuyên thiết kế, thi công chữ mica, inox, đồng tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

chi tiết
Cắt CNC - in UV
10
Th4

Cắt CNC, in UV

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định - New World chuyên thiết kế, thi công cắt CNC, in UV tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

chi tiết
Bảng hiệu - hộp đèn - led
10
Th4

Bảng hiệu hộp đèn led

Công ty tổ chức sự kiện Bình Định - New World chuyên thiết kế, thi công bảng hiệu hộp đèn led tại Bình Định, miền Trung, Tây Nguyên.

chi tiết